BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ


Bursa başvuru için 1 Haziran 2020, sözlü bildiri ve poster gönderimi için 22 Haziran 2020’dir.

Bildiri özetinizi hazırladıktan sonra göndereceğiniz e-mail mesajına, bildirinizi “Word Dökümanı” olarak ekleyip b13@b13.com.tr e-mail adresine gönderiniz.

Bu tarihten sonra bildiriniz üzerinde değişiklik yapmak için, Sempozyum Sekreterliği’nden Simay Yayger b13@b13.com.tr ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Bildiri Gönderim Kuralları:
• TBD-BD Preanalitik Evre Sempozyumu’na, sözlü ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere sempozyum ana konularıyla ilgili, daha önce yayımlanmamış orijinal araştırmalar ve olgu sunumları gönderilebilir. Kongreye gönderilen tüm bildirilerde yeni üretilmiş veri ya da yazarlar tarafından literatür taraması dışında bilgiye katkı gerekliliği olup, derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir.
• Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Buna aykırı başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Birden fazla sözel bildiri veya poster bildirisi gönderen Sunucu Yazarların gönderdikleri bildiriler, bu kriter doğrultusunda Bilimsel Komite tarafından rastgele elenecek olup, yalnızca bir sözel ve bir poster sunum dikkate alınacaktır.
• Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Komite veya Sempozyum Sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.

Özet Metninin Hazırlanması:

• Bildirinizi gönderirken, yazım hatalarından kaçınılmalı, yazarların sıralamalarına dikkat edilmelidir.
• Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
• Aşağıda listenen konular arasından, bildiri özetinizin ait olduğu sempozyum konusunu seçmeyi lütfen unutmayınız.
• Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak muhakkak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
Bildiri özetinizin başlığının tüm harfleri büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
• Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
• Bildiri özet metni, her dil için 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
• Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Amaç", "Gereç ve Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç" alt başlıklarını içermelidir. (İngilizce olarak “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions”).
Türkçe özette Türkçe karakterler, İngilizce özette İngilizce karakterler kullanılmalıdır.
• Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.
• Bildirinizle ilgili anahtar sözcükler özet metni içerisinde belirtilmemeli, anahtar sözcükler için ayrılan bölüme yazılmalıdır. En az 3 adet anahtar sözcük girilmelidir.

Posterlerin Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme:

• Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
• Öngörülen poster boyutları en 70 cm x boy 90 cm’dir.
• Posterinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.
• Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
• Poster alanında, posterlerinizi asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.

Bildiri Gönderiminde Esas Alınacak Konu Başlıkları:

Postür ve egzersizin test sonuçlarına etkisi
Santrifügasyon ve preanalitik hatalar
Numune alma tüplerinin validasyon ve verifikasyonları
Serum - plazma farkı, analizlere etkileri
Ekipman ve pipetleme, önemi
Pnömatik sistemler ve preanalitik evrede önemleri
Hematoloji ve hemostaz laboratuvarlarında preanalitik evre
İmmünokimyasal analizde preanalitik evre
Kan gazı analizlerinde preanalitik evre
Terapötik ve bağımlılık yapan ilaçların analizinde preanalitik evre
İleri analizinde (MS, AAS) prenalitik evre
Preanalitik evrede kalite kontrol, kalite güvencesi ve risk yönetimi
Preanalitik evre kalite indikatörleri ve raporlanmaları
Preanalitik evrenin kontrolünde HBYS/LBYS
Preanalitik evrede eğitim
Şehir hastaneleri sürecinde preanalitik evre
Dinamik endokrinolojik testlerde preanalitik evre
ccfDNA uygulamaları ve preanalitik evre
Diurnal Ritim
Kapiler Kan alma ve preanalitik evre
Tıbbi laboratuvarda delta check uygulamaları
Yeni doğan tarama testlerinde preanalatik ever

Bildiri özet formu gönderilirken e-mail gövdesine aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir;

İsim / Soyadı
Kurum ve bölüm adı
Şehir
E-posta adresi
Cep telefonu


Sempozyum Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.
Bildiri özeti gönderirken e-posta adresinizin doğru girildiğinden emin olunuz. Sempozyum Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.

Bildiriniz, Sempozyum Sekreterliği’ne ulaştığında, sizlere e-posta olarak bildiri özetinizin alındığına dair bir konfirmasyon mesajı yollanacaktır. Bu konfirmasyon iletisi elinize geçmez ise lütfen bildirinizi tekrar yollamadan önce Kongre Sekreterliği’ne başvurunuz. (b13@b13.com.tr)

Kabul Mektupları

Bildiriniz, Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve kabul/ret mektupları 24 Haziran 2020 tarihi itibariyle tarafınıza e-mail ile gönderilecektir. Bu sebeple iletişim bilgilerinde bildireceğiniz e-posta adresiniz çok önemlidir.

Bildirinin sunucu yazarının, kabul mektubunu gönderilmesi halinde sempozyum kayıdını hemen yapması gerekmektedir. Aksi durumda, bildiri kabul edilmiş dahi olsa iptal edilerek, programdan çıkarılacaktır. (Sempozyum kayıt işleminin tamamlanması için web sitesinden online kayıt formunun gönderilmesi ve kayıt ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlandığına dair konfirmasyon mektupları sunucu yazarlara e-posta ile gönderilecektir. Kayıt hakkında daha fazla bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt Bilgileri” kısmına başvurunuz.)

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız için Sempozyum Sekreterliği b13@b13.com.tr ile irtibata geçebilirsiniz.

ÖRNEK ÖZET