KURS BİLGİSİBASİT, UYGULANABİLİR, UCUZ ve BİLİMSEL KALİTE KONTROL UYGULAMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Analitik dönem ve problemlerimiz nelerdir? Gerçekten ihmal edilebilir mi?

İç kalite kontrol (IKK) ve dış kalite değerlendirme (DKD) nedir? Temel prensipleri nelerdir?

Ne kadar etkindirler? Analitik süreci ne kadar değerlendirebilir? Sabit hata ve rastgele hata saptamada etkinlikleri nelerdir?

İKK uygulamaları nasıldır? Ülkeler arası farklı yaklaşımlar var mıdır?

İKK için uygun kural seçimi nasıl yapılmalıdır? Bütün testlere aynı kurallar uygulanabilir mi? İki ya da üç düzey kontrol materyali çalışılan testlerde uygulama ve değerlendirme nasıl olmalıdır? Çok sayıda, farklı kural varlığında en basit, uygulanabilir kural nasıl seçilir?

İKK’de doğru saptama ve yanlış ret oranları nasıl hesaplanır? Bunlara göre kural değişimi pratik midir?

Hangi sıklıklarla IKK ve DKD yapılması uygundur?

Laboratuvar iş yükü ile IKK ve DKD uygulamaları değişir mi?

Cihaz ve kit üreticine ait kontrol materyali yeterli midir? Üçüncü parti kalite kontrol materyali nedir ve nasıl kullanılır?

Kutu ve lot değişimlerinin IKK üzerine etkileri ve gerekli önlemler nelerdir?

İKK de firma tarafından verilen ortalama ve sınır değerleri kullanılabilir mi? Laboratuvar tarafından belirlenen değerlerin kullanılması sorunları çözer mi?

Kalite kontrol uygulamalarında test tipleri arasında farklılıklar var mıdır? (Klinik kimya, immünokimya, tam kan, idrar, koagülasyon, kromatografi gibi).

Birden fazla cihaz varsa uygulama nasıl yapılır? (aynı test için 2 ya da daha fazla cihaz olması durumunda IKK ve DKD değişimleri).

Risk temelli yaklaşımlar nelerdir?

Kontrol materyalleri nedir, nasıl üretilir ve gerçekten kararlı ve “commutable” midir? Değeri belirlenmiş ve belirlenmemiş kontrol materyali nedir? Hangisini seçmek uygundur?

Teknolojik gelişme kalite kontrolü etkilemekte midir? Bilişim teknolojileri kullanılarak yapılan yeni yaklaşımlar nelerdir? IKK sorunlarını online saptamak mümkün müdür?

IKK ve DKD beraber uygulanabilir mi?

Hasta temelli kalite kontrol uygulamaları var mıdır?

IKK uygunsuzları ve düzeltici önleyici eylemler nelerdir?

DKD ve düzeltici önleyici önemler nelerdir?

Kalite kontrol sonuçlarındaki uyumsuzlukların hasta sonuçlarına etkisi nasıl değerlendirilir?

IKK ve DKD’nin toplam maliyetteki payı nedir ve maliyet azaltıcı önlemler var mıdır? Maliyet etkinlik oranları ne kadardır?

Kendi laboratuvarımız için en uygun IKK ve DKD uygulaması için hangi bilgilere ihtiyaç duyarım?

Hastabaşı testler için İKK ve DKD uygulamaları nasıldır?

“Hedef değer” nasıl saptanmalıdır?

IKK ve DKD sonuçlarının farklı grafiksel/görsel sunumları nelerdir?

26 Haziran 2020 Saat: 08.30 – 18.00
Eğiticiler: Muhittin Serdar, Doğan Yücel

Kurs katılım ücreti: 100 TL

Kursa katılım 25 kişi ile sınırlıdır.